Breaking News
Home / Khai giảng lớp mới (page 9)

Khai giảng lớp mới

Thông báo tuyển sinh ôn thi đại học tiếng anh

Mon Tieng Anh

Nhằm hỗ trợ các bạn học sinh nâng cao kiến thức môn Tiếng Anh và đặc biệt chuẩn bị cho các kỳ thi vào lớp 10, thi THPT Quốc Gia năm 2016. Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Edufly xin thông báo tới quý phụ huynh và các bạn học sinh Thông báo Tuyển sinh các lớp môn Tiếng Anh

Read More »

Thông báo tuyển sinh ôn thi đại học môn sinh

mon-sinh-hoc

Nhằm hỗ trợ các bạn học sinh nâng cao kiến thức môn Sinh Học và đặc biệt chuẩn bị cho các kỳ thi vào lớp 10, thi THPT Quốc Gia năm 2016. Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Edufly xin thông báo tới quý phụ huynh và các bạn học sinh Thông báo Tuyển sinh các lớp môn Sinh học

Read More »

Thông Báo Tuyển Sinh Môn Vật Lý

Vat_ly

Nhằm hỗ trợ các bạn học sinh nâng cao kiến thức môn Vật Lý và đặc biệt chuẩn bị cho các kỳ thi vào lớp 10, thi THPT Quốc Gia năm 2016. Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Edufly xin thông báo tới quý phụ huynh và các bạn học sinh Thông báo Tuyển sinh các lớp môn Vật Lý

Read More »

Thông Báo Tuyển Sinh Môn Hóa Học

Hoa Hoc

Nhằm hỗ trợ các bạn học sinh nâng cao kiến thức môn Hóa học và đặc biệt chuẩn bị cho các kỳ thi vào lớp 10, thi THPT Quốc Gia năm 2016. Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Edufly xin thông báo tới quý phụ huynh và các bạn học sinh Thông báo Tuyển sinh các lớp môn Hóa học

Read More »

Thông báo tuyển sinh ôn thi đại học môn Toán

Toan Hoc

Nhằm hỗ trợ các bạn học sinh nâng cao kiến thức môn Toán và đặc biệt chuẩn bị cho các kỳ thi vào lớp 10, thi THPT Quốc Gia năm 2016. Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Edufly xin thông báo tới quý phụ huynh và các bạn học sinh Thông báo Tuyển sinh các lớp môn Toán

Read More »