Breaking News
Home / Nội quy gia sư

Nội quy gia sư

NỘI QUI GIA SƯ

ĐIỀU 1: QUY ĐỊNH VỀ GIỜ LÀM VIỆC

 1. Gia sư có mặt tại địa điểm dạy trước giờ lên lớp 10 phút để chuẩn bị tài liệu, và ổn định lớp học.
 2. Gia sư nếu muốn nghỉ dạy thì báo trước cho phụ huynh trước 48h. Gia sư không thông báo trực tiếp cho học sinh nghỉ học hoặc học bù mà phải thông báo cho trung tâm. 
 3. Gia sư đi dạy muộn phải thông báo cho gia đình học sinh trước giờ lên lớp 15 phút. Nếu gia sư không thông báo hoặc lí do không hợp lý, gia sư sẽ bị xử lí hành chính theo quy định tại nội dung 4 và 5 dưới đây
 4. Gia sư đến muộn dưới 15 phút   
 • Lần 1: Gia sư vẫn tiếp tục việc dạy học bình thường nhưng sẽ bị Trung tâm nhắc nhở.
 • Từ lần thứ 2 trong tháng: Trung tâm sẽ nhắc nhở và phạt 30.000 VNĐ/1 lần.
 • Lần thứ 3: Trung tâm sẽ chấm dứt hợp đồng với gia sư đó và  sắp xếp gia sư khác.
 1. Gia sư đến muộn từ 15 phút trở đi:
 • Gia sư có thể lien hệ với phụ huynh học sinh xin nghỉ buổi dạy.
 • Nhắc nhở và phạt gia sư tới muộn 50.000 VNĐ/1 lần
 • Từ lần thứ 2 trong tháng: Trung tâm xem xét lại việc hợp tác với gia sư.
 1. Gia sư muốn chấm dứt hợp đồng hợp tác với Trung tâm phải thông báo trước cho Trung tâm 1 tháng.

ĐIỀU 2: QUY ĐỊNH VỀ HÀNH VI, NGÔN NGỮ ỨNG XỬ

 1. Hành vi, ngôn ngữ ứng xử: Phải đúng mực, có tác dụng giáo dục đối với học sinh.
 2. Trang phục: Phải chỉnh tề, lịch sự, phù hợp với môi trường sư phạm.

ĐIỀU 3: QUY ĐỊNH TRONG GIẢNG DẠY

 1. Chuẩn bị giáo án, nộp giáo án file mềm về bộ phận hành chính trung tâm.
 2. Gia sư phải vượt qua bài test của trung tâm
 3. Kiểm tra bài tập về nhà, chữa bài tập cũ.
 4. Giao bài tập về nhà (vừa đủ, không quá dài, không gây nhàm chán cho học sinh)
 5. Không sử dụng điện thoại, máy tính trong giờ dạy học.  

                                                                                                             TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG VĂN HOÁ EDUFLY

                                                                                                                                         GIÁM ĐỐC 

                                                                                                                                       VŨ THANH HÀ