Breaking News

Tài liệu

Định lí Pythagoras và những kiến thức cần ghi nhớ

edufly_pitago

 Pythagoras – Một nhà toán học, khoa học vĩ đại bậc nhất trong lịch sử; ông là người đầu tiên và chứng minh được rằng tổng 3 góc trong cùng một tam giác luôn bằng 180 độ. Định lý Pitago (Pythagoras) Quen thuộc với chúng ta hơn đó chính là …

Read More »

Toán lớp 7: Số hữu tỉ và các phép toán

toán lơp 7 số hữu tỉ

Tập hợp Q_các số hữu tỉ là bài mở đầu trong chương trình Toán dành cho học sinh lớp 7; đây được coi là những kiến thức tiền đề giúp các em bước đầu làm quen với những tập hợp số phức tạp hơn. Nhằm cung cấp những kiến thức …

Read More »