Breaking News
Home / Tài liệu và đề thi / Tài liệu / Toán 8: Các hằng đẳng thức đáng nhớ_Chuyên đề: Chứng minh bất đẳng thức; tìm GTLN, GTNN
học sinh lớp 8

Toán 8: Các hằng đẳng thức đáng nhớ_Chuyên đề: Chứng minh bất đẳng thức; tìm GTLN, GTNN

A. NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ

1. (A+B)2 = A2+2AB+B2

2. (A – B)2= A2 – 2AB+ B2

3. A– B2= (A-B)(A+B)

4. (A+B)3= A3+3A2B +3AB2+B3

5. (A – B)3 = A3– 3A2B+ 3AB2– B3

6. A+ B3= (A+B)(A2– AB +B2)

7. A3– B3= (A- B)(A2+ AB+ B2)

CHÚ Ý

a/ a+b= -(-a-b)  ;  

b/ (a+b)2= (-a-b)2   ;  

c/  (a-b)2= (b-a)2 ;  

d/ (a+b)3= -(-a-b)3                              

e/  (a-b)3=-(-a+b)3

B. CHUYÊN ĐỀChuyên đề_Hằng đẳng thức đáng nhớ

Để lại một trả lời

Địa chỉ email sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *