Tài liệu

PHÂN TÍCH CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP

Ngày đăng: 20/09/2019

Cơ sở thực tiễn số 1: Tội ác của thực dân Pháp Khái quát: Nếu ở đoạn đầu, khi nếu cơ sở lý luận, mạch lập luận theo lối quy nạp, thì đến phần liệt kê tội ác của kẻ thù, bản tuyên ngôn linh hoạt chuyển sang diễn dịch. Từng tội ác của Pháp …

Tài liệu

Đề thi

phone zalo