Tài liệu

Đề thi

Tài liệu

Ý NGHĨA NHAN ĐỀ CÁC TÁC PHẨM VĂN HỌC NGỮ VĂN LỚP 9

Ngày đăng: 18/07/2019

1.ĐỒNG CHÍ Đồng chí là tên gọi của một tình cảm mới, đặc biệt, xuất hiện từ đầu thời kỳ kháng chiến chống Pháp và phổ biến trong những năm cách mạng và kháng chiến. Tình đồng chí là cốt lõi, là bản chất sâu xa của sự gắn bó giữa những lính cách mạng. …

Tài liệu

Đề thi

Tài liệu

ĐỘNG TỪ KHUYẾT THIẾU

Ngày đăng: 04/09/2019

CAN Khả năng có thể làm gì. Ex: I can swim. Xin phép (không trang trọng) Ex: Can I borrow your pen, please? Đề nghị điều gì. Ex: Can you me my pen? Khả năng có thể xảy ra. Ex: It can get very cold at night. Đề nghị được giúp ai đó. Ex: Can …

Đề thi

Đề thi và đáp án môn Tiếng Anh kỳ thi thử vào 10 lần 1 năm 2020

Ngày đăng: 13/01/2020

Đề thi và đáp án môn Tiếng Anh kỳ thi thử vào 10 lần 1 năm 2020 do Trung tâm BDVH Edufly tổ chức ngày 12/01/2020.

Tài liệu

Đề thi

Tài liệu

Đề thi

Tài liệu

Đề thi

phone zalo