CÔ HÀ THU LY

  • Bộ môn: Sinh học
  • Cử nhân Sư phạm Sinh học

Nơi công tác: THCS Ngô Gia Tự, Long Biên, Hà Nội. Chuyên môn: Cử nhân Sư phạm Sinh học – Đại học Giáo dục/ĐHQG Hà Nội. Học viên cao học trường ĐHGD/ĐHQG Hà Nội. Quá trình công tác: 9/2017 – đến nay: Giảng dạy môn sinh học tại THCS Ngô Gia Tự, Long Biên, Hà Nội. 9/2016 …

Nơi công tác: THCS Ngô Gia Tự, Long Biên, Hà Nội.

Chuyên môn:

  • Cử nhân Sư phạm Sinh học – Đại học Giáo dục/ĐHQG Hà Nội.
  • Học viên cao học trường ĐHGD/ĐHQG Hà Nội.

Quá trình công tác:

  • 9/2017 – đến nay: Giảng dạy môn sinh học tại THCS Ngô Gia Tự, Long Biên, Hà Nội.
  • 9/2016 – 6/2017: Giảng dạy môn sinh học tại THPT Tây Sơn, Long Biên, Hà Nội.
  • 4/2018 – đến nay: Học viên cao học trường ĐHGD/ĐHQG Hà Nội.
  • 6/2016: Tốt nghiệp Đại học Giáo dục/ĐHQG Hà Nội.

Kinh nghiệm:

  • Ôn thi chuyên Sinh vào 10.
  • Ôn thi THPT Quốc gia.

 

 

Thầy cô cùng bộ môn

CÔ NGUYỄN THỊ PHƯỢNG

Giáo viên Hóa - Sinh

CÔ HOÀNG THỊ TUYẾT

Giáo viên Hóa - Sinh

THẦY PHẠM NGỌC SƠN

Giáo viên Hóa - Sinh

CÔ BÙI THỊ DƯƠNG

Giáo viên Hóa - Sinh

CÔ ĐẶNG THANH THẢO

Giáo viên Hóa - Sinh
phone zalo