CÔ PHAN HẢI LÝ

  • Bộ môn: Toán học
  • Cử nhân Sư phạm Toán

Nơi công tác: Biên tập nội dung môn toán tại Công ty CP Công nghệ và truyền thông GCO Trình độ chuyên môn: Cử nhân sư phạm Toán – ĐH Sư phạm Hà Nội. Kinh nghiệm làm việc: – 2016 – nay: Giáo viên môn toán THCS tại Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Edufly. – 2017 …

Nơi công tác: Biên tập nội dung môn toán tại Công ty CP Công nghệ và truyền thông GCO

Trình độ chuyên môn: Cử nhân sư phạm Toán – ĐH Sư phạm Hà Nội.

Kinh nghiệm làm việc:

– 2016 – nay: Giáo viên môn toán THCS tại Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Edufly.

– 2017 – 2018: THCS Trực Định – Nam Định.

– 2018 – nay: Biên tập nội dung môn toán tại Công ty CP Công nghệ và truyền thông GCO.

Thầy cô cùng bộ môn

THẦY TRỊNH DUY BÌNH

Giáo viên Toán

THẦY LA VĂN THỊNH

Giáo viên Toán

CÔ NGUYỄN THỊ THƯ

Giáo viên Toán

CÔ LƯƠNG THỊ TÂM

Giáo viên Toán
phone zalo