KHỐI Lớp mới TÊN GIÁO VIÊN Thứ Thời gian Địa điểm Khối 10 Toán 10TE1 Đỗ Viết Tuân Thứ 4 18h15 – 19h45 130B Hoàng Văn Thái 19h45-21h15 Toán 10TE2 Đỗ Viết Tuân CN 8h00 – 9h30 130B Hoàng Văn Thái Hà Thị Thanh Tâm 9h30-11h00 Ngữ Văn 10V1 Hoàng Thị Trang Tuyển sinh 130B …

KHỐI Lớp mới TÊN GIÁO VIÊN Thứ Thời gian Địa điểm
Khối 10 Toán 10TE1 Đỗ Viết Tuân Thứ 4 18h15 – 19h45 130B Hoàng Văn Thái
19h45-21h15
Toán 10TE2 Đỗ Viết Tuân CN 8h00 – 9h30 130B Hoàng Văn Thái
Hà Thị Thanh Tâm 9h30-11h00
Ngữ Văn 10V1 Hoàng Thị Trang Tuyển sinh 130B Hoàng Văn Thái
Tiếng Anh 10TA1 Nguyễn Hà Thu Tuyển sinh 130B Hoàng Văn Thái
Vât Lý 10L1 Nguyễn Thu Trang Thú 7 16h30-18h30 130B Hoàng Văn Thái
Hóa học10H1 Bùi Thị Dương Tuyển sinh 130B Hoàng Văn Thái

phone zalo