Môn học Lịch học Giáo viên Cơ sở Toán 10TE1 Thứ 4 18h15-19h45 Nguyễn Thanh Duy (Đại) 130B Hoàng Văn Thái 19h45-21h15 Đỗ Viết Tuân (Hình) Vât Lý 10LE1 Thứ 5 20h00-21h45 Nguyễn Thu Trang Hóa học 10HE1 Thứ 3 20h00-21h30 Bùi Thị Dương Toán 10TE3 Thứ 3 18h00-19h30 Trần Thị Thủy (Đại) 11 M4 …

Môn học Lịch học Giáo viên Cơ sở
Toán 10TE1 Thứ 4 18h15-19h45 Nguyễn Thanh Duy (Đại) 130B Hoàng Văn Thái
19h45-21h15 Đỗ Viết Tuân (Hình)
Vât Lý 10LE1 Thứ 5 20h00-21h45 Nguyễn Thu Trang
Hóa học 10HE1 Thứ 3 20h00-21h30 Bùi Thị Dương
Toán 10TE3 Thứ 3 18h00-19h30 Trần Thị Thủy (Đại) 11 M4 TT6, Khu đô thị Bắc Linh Đàm
CN 17h30-19h00 Đỗ Viết Tuân (Hình)
Vât Lý 10LE3 Thứ 6 18h00-19h45 Nguyễn Thu Trang
Tiếng Anh 10TAE3 Thứ 2 18h00-20h00 Nguyễn Hà Thu
Ngữ Văn 10VE3 Thứ 7 14h00-16h00 Nguyễn Thị Thu Hà
Hóa học 10HE3 CN 17h30-19h30 Hoàng Thị Tuyết

Phụ huynh và các em học sinh có nhu cầu đăng ký học, vui lòng liên hệ hotline sau để được tư vấn:

Cơ sở Hoàng Văn Thái: 0987 708 400 

Cơ sở Bắc Linh Đàm: 0888 588 683

Trân trọng cảm ơn!

phone zalo