KHỐI Lớp mới TÊN GIÁO VIÊN Thứ Thời gian Địa điểm Khối 11 Toán 11T1 Trần Thị Thủy Thứ 5 18h00-19h30 130B Hoàng Văn Thái Đỗ Viết Tuân Thứ 5 19h30 – 21h00 Ngữ Văn 11V1 Nguyễn Thu Hà Tuyển sinh 130B Hoàng Văn Thái Tiếng Anh11TA1 Nguyễn Hà Thu Tuyển sinh 130B Hoàng Văn …

KHỐI Lớp mới TÊN GIÁO VIÊN Thứ Thời gian Địa điểm
Khối 11 Toán 11T1 Trần Thị Thủy Thứ 5 18h00-19h30 130B Hoàng Văn Thái
Đỗ Viết Tuân Thứ 5 19h30 – 21h00
Ngữ Văn 11V1 Nguyễn Thu Hà Tuyển sinh 130B Hoàng Văn Thái
Tiếng Anh11TA1 Nguyễn Hà Thu Tuyển sinh 130B Hoàng Văn Thái
Vât Lý 11L1 Nguyễn Thu Trang Thứ 2 18h30-20h30 130B Hoàng Văn Thái
Hóa học 11H1 Nguyễn Thị Phượng Tuyển sinh 130B Hoàng Văn Thái

phone zalo