Môn học Lịch học Giáo viên Cơ sở Toán 11TE1 Thứ 3 20h00-21h30 Đỗ Viết Tuân (Hình) 130B Hoàng Văn Thái Thứ 6 18h00-19h30 Trần Thị Thủy (Đại) Toán 11TE2 Thứ 5 20h00-21h30 Đỗ Viết Tuân (Hình) CN 8h00-9h30 Nguyễn Thanh Duy (Đại) Toán 11TE3 Thứ 4 20h00-21h30 Nguyễn Thanh Duy (Hình) CN 8h00-9h30 Nguyễn …

Môn học Lịch học Giáo viên Cơ sở
Toán 11TE1 Thứ 3 20h00-21h30 Đỗ Viết Tuân (Hình) 130B Hoàng Văn Thái
Thứ 6 18h00-19h30 Trần Thị Thủy (Đại)
Toán 11TE2 Thứ 5 20h00-21h30 Đỗ Viết Tuân (Hình)
CN 8h00-9h30 Nguyễn Thanh Duy (Đại)
Toán 11TE3 Thứ 4 20h00-21h30 Nguyễn Thanh Duy (Hình)
CN 8h00-9h30 Nguyễn Thanh Duy (Đại)
Ngữ Văn 11VE1 Thứ 6 18h00-20h00 Nguyễn Thị Thu Hà
Tiếng Anh11TAE1 CN 14h00-16h00 Nguyễn Hà Thu
Vât Lý 11LE1 Thứ 2 18h00-20h00 Nguyễn Thu Trang
Hóa học 11HE1 CN 17h00-19h00 Nguyễn Thị Phượng
Toán 11TE3 Thứ 3 19h30-21h00 La Văn Thịnh (Đại) 11 M4 TT6, Khu đô thị Bắc Linh Đàm
CN 14h00-15h30 Đỗ Viết Tuân (Hình)
Vât Lý 11LE3 Thứ 5 18h00-20h00 Lương Minh Tuấn
Tiếng Anh11TAE3 Thứ 4 18h00-20h00 Nguyễn Hà Thu
Ngữ Văn 11VE3 CN 16h00-18h00 Nguyễn Thị Thu Hà
Hóa học 11HE3 CN 19h30-21h00 Hoàng Thị Tuyết

Phụ huynh và các em học sinh có nhu cầu đăng ký học, vui lòng liên hệ hotline sau để được tư vấn:

Cơ sở Hoàng Văn Thái: 0987 708 400 

Cơ sở Bắc Linh Đàm: 0888 588 683

Trân trọng cảm ơn!

phone zalo