KHỐI Lớp mới TÊN GIÁO VIÊN Thứ Thời gian Địa điểm Khối 12 Toán 12T1 Đỗ Viết Tuân Thứ 3 18h00-20h00 130B Hoàng Văn Thái Thứ 5 18h00-20h00 Toán 12T2 La Văn Thịnh Thứ 4 18h00-20h00 130B Hoàng Văn Thái Đỗ Viết Tuân CN 9h30-11h30 Ngữ Văn 12V1 Nguyễn Thu Hà Thứ 7 14h30-17h30 130B …

KHỐI Lớp mới TÊN GIÁO VIÊN Thứ Thời gian Địa điểm
Khối 12 Toán 12T1 Đỗ Viết Tuân Thứ 3 18h00-20h00 130B Hoàng Văn Thái
Thứ 5 18h00-20h00
Toán 12T2 La Văn Thịnh Thứ 4 18h00-20h00 130B Hoàng Văn Thái
Đỗ Viết Tuân CN 9h30-11h30
Ngữ Văn 12V1 Nguyễn Thu Hà Thứ 7 14h30-17h30 130B Hoàng Văn Thái
Tiếng Anh 12TA1 Nguyễn Hà Thu CN 14h00-17h00 130B Hoàng Văn Thái
Vật lý 12L1 Lương Minh Tuấn CN 14h30-17h30 130B Hoàng Văn Thái
Vật lý 12L2 Nguyễn Thu Trang Thứ 7 18h30-20h00 130B Hoàng Văn Thái
CN 18h30-21h00
Hóa học 12H1 Nguyễn Thị Phượng Thứ 4 19h00-21h00 130B Hoàng Văn Thái

 

phone zalo