Môn học Lịch học  Giáo viên Cơ sở Toán 12TE1 Thứ 6 18h00-20h00 La Văn Thịnh (Đại) 130B Hoàng Văn Thái Thứ 3 18h00-20h00 Đỗ Viết Tuân (Hình) Toán 12TE2 CN 8h00-10h00 La Văn Thịnh (Đại) Thứ 5 18h00-20h00 Đỗ Viết Tuân (Hình) Ngữ Văn 12VE1 CN 16h00-19h00 Nguyễn Thị Thu Hà Tiếng Anh 12TAE1 …

Môn học Lịch học  Giáo viên Cơ sở
Toán 12TE1 Thứ 6 18h00-20h00 La Văn Thịnh (Đại) 130B Hoàng Văn Thái
Thứ 3 18h00-20h00 Đỗ Viết Tuân (Hình)
Toán 12TE2 CN 8h00-10h00 La Văn Thịnh (Đại)
Thứ 5 18h00-20h00 Đỗ Viết Tuân (Hình)
Ngữ Văn 12VE1 CN 16h00-19h00 Nguyễn Thị Thu Hà
Tiếng Anh 12TAE1 Thứ 4 18h00-21h00 Nguyễn Hà Thu
Vật lý 12LE1 Thứ 2 20h00-21h30 Nguyễn Thu Trang
Thứ 7 18h30-20h00 Nguyễn Thu Trang
Vật lý 12LE2 CN 16h00-19h00 Lương Minh Tuấn
Hóa học 12HE1 Thứ 4 18h30-20h30 Nguyễn Thị Phượng
Toán 12TE3 Thứ 4 18h00-20h00 Nguyễn Thanh Duy (Đại) 11 M4 TT6, Khu đô thị Bắc Linh Đàm
CN 9h30-11h30 Đỗ Viết Tuân (Hình)
Vật lý 12LE3 Thứ 6 19h45-21h30 Nguyễn Thu Trang
Tiếng Anh 12TAE3 Thứ 2 18h00-20h00 Nguyễn Hà Thu
Ngữ Văn 12VE3 CN 08h00-09h30 Nguyễn Thị Thu Hà
Hóa học 12HE3 Thứ 7 17h30-19h00 Hoàng Thị Tuyết

Phụ huynh và các em học sinh có nhu cầu đăng ký học, vui lòng liên hệ hotline sau để được tư vấn:

Cơ sở Hoàng Văn Thái: 0987 708 400 

Cơ sở Bắc Linh Đàm: 0888 588 683

Trân trọng cảm ơn!

 

phone zalo