KHỐI Lớp mới TÊN GIÁO VIÊN Thứ Thời gian Địa điểm Khối 4 Toán 4T1 An Thùy Dương Thứ 2 18h00 – 19h30 130B Hoàng Văn Thái Tiếng Việt 4TV1 Hoàng Thị Trang CN 16h00-18h00 130B Hoàng Văn Thái Toán TA 4TTA1 Nguyễn Phương Thảo Tuyển sinh 130B Hoàng Văn Thái Tiếng Anh 4TA1 Trần …

KHỐI Lớp mới TÊN GIÁO VIÊN Thứ Thời gian Địa điểm
Khối 4 Toán 4T1 An Thùy Dương Thứ 2 18h00 – 19h30 130B Hoàng Văn Thái
Tiếng Việt 4TV1 Hoàng Thị Trang CN 16h00-18h00 130B Hoàng Văn Thái
Toán TA 4TTA1 Nguyễn Phương Thảo Tuyển sinh 130B Hoàng Văn Thái
Tiếng Anh 4TA1 Trần Ngọc Lan Tuyển sinh 130B Hoàng Văn Thái

 

phone zalo