LỚP MÔN THỜI GIAN GIÁO VIÊN 4   Toán Thứ 4: 18h00 – 19h30  Vũ Y Doãn Tiếng Việt Thứ 7: 16h30-18h30 Hoàng Thị Trang  Toán Tiếng Anh Thứ 6: 18h30-20h30 Nguyễn Phương Thảo  Tiếng Anh CN: 14h30-16h30 Cô Đỗ Thị Hồng Liên  Trần Ngọc Lan       Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Edufly Số 130B Hoàng Văn …

LỚP MÔN THỜI GIAN
GIÁO VIÊN
4   Toán Thứ 4: 18h00 – 19h30  Vũ Y Doãn
Tiếng Việt Thứ 7: 16h30-18h30 Hoàng Thị Trang
 Toán Tiếng Anh Thứ 6: 18h30-20h30 Nguyễn Phương Thảo
 Tiếng Anh CN: 14h30-16h30

Cô Đỗ Thị Hồng Liên 

Trần Ngọc Lan

 

 

 

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Edufly

Số 130B Hoàng Văn Thái – Thanh Xuân – Hà Nội

Hotline: 098 770 8400

Email: eduflycenter@gmail.com

phone zalo