KHỐI Lớp mới TÊN GIÁO VIÊN Thứ Thời gian Địa điểm Khối 5 Toán NC 5TC1 Phan Hải Lý Thứ 2 18h00-20h00 Thanh Xuân Bắc Ninh Thị Thanh Tâm Thứ 7 14h00-15h30 130B Hoàng Văn Thái Toán cơ bản 5T1 Vũ Y Doãn Thứ 3 18h30-20h30 130B Hoàng Văn Thái Tiếng Việt 5TV1 Nguyễn Thu …

KHỐI Lớp mới TÊN GIÁO VIÊN Thứ Thời gian Địa điểm
Khối 5 Toán NC 5TC1 Phan Hải Lý Thứ 2 18h00-20h00 Thanh Xuân Bắc
Ninh Thị Thanh Tâm Thứ 7 14h00-15h30 130B Hoàng Văn Thái
Toán cơ bản 5T1 Vũ Y Doãn Thứ 3 18h30-20h30 130B Hoàng Văn Thái
Tiếng Việt 5TV1 Nguyễn Thu Hà Thứ 7 14h00-16h00 130B Hoàng Văn Thái
Toán TA 5TTA1 Đỗ Viết Tuân CN 14h00-15h30 130B Hoàng Văn Thái
Tiếng Anh 5TA1 Trần Ngọc Lan CN 16h00-18h00 130B Hoàng Văn Thái
Tiếng Việt 5TV2 Vũ Thị Lan Anh Thứ 5 19h00-21h00 Thanh Xuân Bắc

 

phone zalo