Môn học Lịch học Giáo viên Cơ sở Toán 5TCE1 Thứ 7 16h00-18h00 Ninh Thị Thanh Tâm 130B Hoàng Văn Thái Toán 5TE1 Thứ 2 18h30-20h30 An Thùy Dương Tiếng Việt 5TVE1 Thứ 4 18h30-20h30 Vũ Thị Lan Anh Toán TA 5TTA1 Thứ 6 19h30-21h00 Nguyễn Phương Thảo Tiếng Anh 5TAE1 CN 14h00-17h00 Trần Lan …

Môn học Lịch học Giáo viên Cơ sở
Toán 5TCE1 Thứ 7 16h00-18h00 Ninh Thị Thanh Tâm 130B Hoàng Văn Thái
Toán 5TE1 Thứ 2 18h30-20h30 An Thùy Dương
Tiếng Việt 5TVE1 Thứ 4 18h30-20h30 Vũ Thị Lan Anh
Toán TA 5TTA1 Thứ 6 19h30-21h00 Nguyễn Phương Thảo
Tiếng Anh 5TAE1 CN 14h00-17h00 Trần Lan Hương
Toán 5TE3 Thứ 7 14h00-15h30 Đỗ Viết Tuân (Hình) 11 M4 TT6, Khu đô thị Bắc Linh Đàm
Thứ 4 19h30-21h00 Nguyễn Thị Kim Quy
Tiếng Việt 5TVE2 Thứ 2 18h00-20h00

Vũ Thị Lan Anh

Hoàng Thị Trang

Tiếng Việt 5TVE3 Thứ 6 18h00-20h00 Nguyễn Thị Thu Hà
Tiếng Anh 5TAE3 Thứ 7 16h00-18h00 Nguyễn Thị Thu Trang
Toán TA 5TTA3 CN 14h00-16h00

Đỗ Viết Tuân

Phan Thị Anh Thư

Nguyễn Phương Thảo

 

Phụ huynh và các em học sinh có nhu cầu đăng ký học, vui lòng liên hệ hotline sau để được tư vấn:

Cơ sở Hoàng Văn Thái: 0987 708 400 

Cơ sở Bắc Linh Đàm: 0888 588 683

Trân trọng cảm ơn!

 

phone zalo