KHỐI Lớp mới TÊN GIÁO VIÊN Thứ Thời gian Địa điểm Khối 6 Toán chuyên 6TC1 Đỗ Viết Tuân Thứ 7 15h30-17h30 130B Hoàng Văn Thái Toán Nâng cao 6NC Trịnh Duy Bình Thứ 7 14h30-16h30 130B Hoàng Văn Thái Toán Cơ bản 6T1 Phan Hải Lý Thứ 6 18h00-20h00 130B Hoàng Văn Thái Ngữ …

KHỐI Lớp mới TÊN GIÁO VIÊN Thứ Thời gian Địa điểm
Khối 6 Toán chuyên 6TC1 Đỗ Viết Tuân Thứ 7 15h30-17h30 130B Hoàng Văn Thái
Toán Nâng cao 6NC Trịnh Duy Bình Thứ 7 14h30-16h30 130B Hoàng Văn Thái
Toán Cơ bản 6T1 Phan Hải Lý Thứ 6 18h00-20h00 130B Hoàng Văn Thái
Ngữ Văn 6V1 Nguyễn Thu Hà Tuyển sinh 130B Hoàng Văn Thái
Toán TA 6TTA1 Nguyễn Văn Trung Tuyển sinh 130B Hoàng Văn Thái
Tiếng Anh 6TA1 Nguyễn Hà Thu Tuyển sinh 130B Hoàng Văn Thái
Vât Lý 6L1 Lương Minh Tuấn Tuyển sinh 130B Hoàng Văn Thái

 

phone zalo