KHỐI Lớp mới TÊN GIÁO VIÊN Thứ Thời gian Địa điểm Khối 7 Toán Nâng cao 7TC1 Phan Thị Vi Thứ 2 19h30-21h00 130B Hoàng Văn Thái Phan Hải Lý Thứ 6 19h45-21h15 Toán Cơ bản 7TE1 Phan Thị Vi Thứ 2 18h00-19h30 130B Hoàng Văn Thái Phan Thị Vi Thứ 5 18h00-19h30 Ngữ Văn …

KHỐI Lớp mới TÊN GIÁO VIÊN Thứ Thời gian Địa điểm
Khối 7 Toán Nâng cao 7TC1 Phan Thị Vi Thứ 2 19h30-21h00 130B Hoàng Văn Thái
Phan Hải Lý Thứ 6 19h45-21h15
Toán Cơ bản 7TE1 Phan Thị Vi Thứ 2 18h00-19h30 130B Hoàng Văn Thái
Phan Thị Vi Thứ 5 18h00-19h30
Ngữ Văn 7V1 Nguyễn Thu Hà CN 8h00-10h00 130B Hoàng Văn Thái
Toán Tiếng Anh 7TTA1 Đỗ Viết Tuân Tuyển sinh 130B Hoàng Văn Thái
Tiếng Anh 7TA1 Nguyễn T. Thu Trang Thứ 7 16h00-18h00 130B Hoàng Văn Thái
Vât Lý 7L1 Nguyễn Thu Trang Thứ 4 20h00-21h30 130B Hoàng Văn Thái

 

phone zalo