Môn học Lịch học Giáo viên Cơ sở Toán Chuyên 7TCH  Thứ 6 19h30-21h00 Phan Hải Lý Đỗ Viết Tuân  (Hình) 130B Hoàng Văn Thái Thứ 7 14h00-15h30 Trịnh Duy Bình (Đại) Toán 7TE1  Thứ 3 18h00-19h30 Phan Hải Lý (Hình) Thứ 6 18h00-19h30 Phan Hải Lý (Đại) Ngữ Văn 7VE1 (DK) CN 9h30-11h30 Hoàng …

Môn học Lịch học Giáo viên Cơ sở
Toán Chuyên 7TCH  Thứ 6 19h30-21h00 Phan Hải Lý
Đỗ Viết Tuân  (Hình)
130B Hoàng Văn Thái
Thứ 7 14h00-15h30 Trịnh Duy Bình (Đại)
Toán 7TE1  Thứ 3 18h00-19h30 Phan Hải Lý (Hình)
Thứ 6 18h00-19h30 Phan Hải Lý (Đại)
Ngữ Văn 7VE1 (DK) CN 9h30-11h30 Hoàng Thị Trang
Tiếng Anh 7TAE1 CN 15h30-17h30 Nguyễn Thu Trang IE
Vât Lý 7LE1 CN 17h30-19h00 Lương Minh Tuấn
Toán 7TE3 CN 16h00-17h30 Đỗ Viết Tuân (Hình) 11 M4 TT6, Khu đô thị Bắc Linh Đàm
Thứ 4 19h45-21h15 Phan Hải Lý (Đại)
Vât Lý 7LE3 Thứ 7 16h00-18h00 Lương Minh Tuấn
Hóa Học 7HE3 Thứ 2 18h00-19h30 Nguyễn Thị Phượng
Tiếng Anh 7TAE3 Thứ 7 16h00-18h00 Nguyễn Thị Thu Trang

         

         Phụ huynh và các em học sinh có nhu cầu đăng ký học, vui lòng liên hệ hotline sau để được tư vấn:

Cơ sở Hoàng Văn Thái: 0987 708 400 

Cơ sở Bắc Linh Đàm: 0888 588 683

Trân trọng cảm ơn!

phone zalo