Môn học Lịch học Giáo viên Cơ sở Toán 8TE1  Thứ 6 19h45-21h15 Phan Thị Vi (Đại) 130B Hoàng Văn Thái Thứ 3 19h45-21h15 Đỗ Viết Tuân (Hình) Toán 8TCE1 Thứ 5 19h45-21h15 Phan Thị Vi (Đại) Thứ 2 19h45-21h15 Đỗ Viết Tuân (Hình) Toán Chuyên 8TCH Thứ 7 16h00-18h00 Nguyễn Văn Minh Trịnh Duy …

Môn học Lịch học Giáo viên Cơ sở
Toán 8TE1  Thứ 6 19h45-21h15 Phan Thị Vi (Đại) 130B Hoàng Văn Thái
Thứ 3 19h45-21h15 Đỗ Viết Tuân (Hình)
Toán 8TCE1 Thứ 5 19h45-21h15 Phan Thị Vi (Đại)
Thứ 2 19h45-21h15 Đỗ Viết Tuân (Hình)
Toán Chuyên 8TCH Thứ 7 16h00-18h00

Nguyễn Văn Minh

Trịnh Duy Bình

Văn 8VE1 CN 8h00-10h00 Nguyễn Thu Hà 97
Tiếng Anh 8TAE1 Thứ 7 14h00-16h00 Nguyễn Thị Thu Trang
Vật Lý 8LE1 Thứ 4 19h45-21h45 Nguyễn Thu Trang
Hóa học 8HE1 Thứ 4 20h00-21h30 Bùi Thị Dương
Toán 8TE3  Thứ 6 19h45-21h15 Đỗ Viết Tuân (Hình) 11 M4 TT6, Khu đô thị Bắc Linh Đàm
Thứ 4 18h00-19h45 Phan Thị Vi (Đại)
Tiếng Anh 8TAE3 Thứ 7 14h00-16h00 Nguyễn Thị Thu Trang
Vật Lý 8LE3 Thứ 3 19h30-21h00 Nguyễn Thu Trang
Hóa học 8HE3 Thứ 3 18h00-20h00 Đặng Thanh Thảo

         

         Phụ huynh và các em học sinh có nhu cầu đăng ký học, vui lòng liên hệ hotline sau để được tư vấn:

Cơ sở Hoàng Văn Thái: 0987 708 400 

Cơ sở Bắc Linh Đàm: 0888 588 683

Trân trọng cảm ơn!

phone zalo