Môn học Lịch học Giáo viên Cơ sở Toán 9TE1 Thứ 5 18h00-19h45 Phan Thị Vi (Đại) 130B Hoàng Văn Thái Thứ 2 18h00-19h45 Đỗ Viết Tuân (Hình) Toán 9TE2 Thứ 6 18h00-19h45 Phan Thị Vi (Đại) Thứ 4 18h00-19h45 Đỗ Viết Tuân (Hình) Toán chuyên 9TCH1 Thứ 7 15h30-17h30 Đỗ Viết Tuân Ngữ Văn …

Môn học Lịch học Giáo viên Cơ sở
Toán 9TE1 Thứ 5 18h00-19h45 Phan Thị Vi (Đại) 130B Hoàng Văn Thái
Thứ 2 18h00-19h45 Đỗ Viết Tuân (Hình)
Toán 9TE2 Thứ 6 18h00-19h45 Phan Thị Vi (Đại)
Thứ 4 18h00-19h45 Đỗ Viết Tuân (Hình)
Toán chuyên 9TCH1 Thứ 7 15h30-17h30 Đỗ Viết Tuân
Ngữ Văn 9VE1 CN 14h00-16h00 Nguyễn Thị Thu Hà
Tiếng Anh 9TAE1 Thứ 7 14h00-16h00 Nguyễn Thị Thu Trang
Hóa học 9HE1 Thứ 7 18h00-20h00 Bùi Thị Dương
Toán 9TE3 Thứ 6 18h00-19h45 Đỗ Viết Tuân (Hình) 11 M4 TT6, Khu đô thị Bắc Linh Đàm
Thứ 4 19h45-21h15 Phan Thị Vi (Đại)
Toán chuyên 9TCH3 Thứ 7 15h30-17h30 Đỗ Viết Tuân
Ngữ Văn 9VE3 CN 09h30-11h30 Nguyễn Thị Thu Hà
Tiếng Anh 9TAE3 Thứ 7 16h00-18h00 Nguyễn Thị Thu Trang
Hóa học 9HE3 Thứ 2 18h00-20h00 Đặng Thanh Thảo
Vật lý 9LE3 Thứ 4 18h00-20h00 Lương Minh Tuấn

Phụ huynh và các em học sinh có nhu cầu đăng ký học, vui lòng liên hệ hotline sau để được tư vấn:

Cơ sở Hoàng Văn Thái: 0987 708 400 

Cơ sở Bắc Linh Đàm: 0888 588 683

Trân trọng cảm ơn!

 

 

 

 

phone zalo