LỚP MÔN THỜI GIAN GIÁO VIÊN 12  Toán 1  Thứ 4: 18h00 – 20h00 Thầy Đỗ Viết Tuân  Chủ nhật: 8h00 – 10h00  Toán 2  Thứ 4: 18h00 – 20h00  Chủ nhật: 8h00 – 10h00  Vật lý  Thứ 2: 19h30 – 21h30 Cô Nguyễn Thu Trang  Thứ 7: 17h30 – 19h30  Hóa học  Đang tuyển sinh …

LỚP MÔN THỜI GIAN
GIÁO VIÊN
12


 Toán 1  Thứ 4: 18h00 – 20h00 Thầy Đỗ Viết Tuân
 Chủ nhật: 8h00 – 10h00
 Toán 2  Thứ 4: 18h00 – 20h00
 Chủ nhật: 8h00 – 10h00
 Vật lý
 Thứ 2: 19h30 – 21h30 Cô Nguyễn Thu Trang
 Thứ 7: 17h30 – 19h30
 Hóa học  Đang tuyển sinh Thầy Phạm Ngọc Sơn
 Sinh học  Đang tuyển sinh Cô Hà Thu Ly
 Ngữ văn  Chủ nhật, 15h – 17h Cô Nguyễn Thị Lan
 Tiếng Anh
 Thứ 7: 16h00 – 18h00 Cô Nguyễn Hằng Nga

 CN: 18h30 – 20h30
11


 Toán 1  Thứ 3: 18h – 21h Thầy Đỗ Viết Tuân
 Toán 2   Thứ 5: 18h – 21h

Thầy Đỗ Viết Tuân &

Cô Trần Thị Thủy 

 Toán 3  Chủ nhật: 8h30 – 11h30

Thầy Đỗ Viết Tuân &

Thầy La Văn Thịnh

 Vật lí  Thứ 6: 19h30 – 21h30 Thầy Lương Minh Tuấn
 Hóa học  Chủ nhật: 13h30 – 15h30 Cô Bùi Thị Dương
 Tiếng Anh  Thứ 7, 18h00 – 20h00 Cô Nguyễn Hằng Nga
 Ngữ văn  Đang tuyển sinh
10

 Toán 1  Thứ 5: 18h00 – 21h00 

Thầy Đỗ Viết Tuân&

Cô Trần Thị Thủy 

 Toán 2  Đang tuyển sinh
 Vật lý  Đang tuyển sinh Thầy Lương Minh Tuấn
 Hóa học  Đang tuyển sinh Cô Bùi Thị Dương
 Tiếng Anh  Đang tuyển sinh Cô Lê Thị Diễn
 Ngữ Văn  Đang tuyển sinh
9  Toán 1  Thứ 2: 18h00 – 19h30 Thầy Đỗ Viết Tuân
 Thứ 4: 18h00 – 19h30 Thầy Nguyễn Văn Minh
 Toán 2  Chủ nhật: 14h00 – 17h00

Thầy Đỗ Viết Tuân & 

Cô Nguyễn Thị Thư

 Toán chuyên 1  Thứ 2: 19h40 – 21h10 Thầy Đỗ Viết Tuân
 Thứ 4: 19h40 – 21h10 Thầy Nguyễn Văn Minh
 Toán chuyên 2  Thứ 7: 14h30 – 16h30 Thầy Đỗ Viết Tuân
 CN: 17h30 – 19h30 Thầy Đỗ Viết Tuân 
 Hóa học  Thứ 6, 18h – 20h Cô Đặng Thanh Thảo 
 Ngữ văn  Thứ 7: 15h30 – 17h30 Cô Vũ Thị Lan Anh
 Hóa chuyên  Chủ nhật: 8h30 – 11h00 Cô Hoàng Thị Tuyết 
8  Toán  Thứ 3: 18h00 – 19h30 Cô Lương Thị Tâm
 Thứ 5: 18h00 – 19h30 Cô Phan Thị Vi
 Toán chuyên  Đang tuyển sinh

Thầy Đỗ Viết Tuân

& Thầy Nguyễn Văn Minh

 Hóa học  Thứ 2: 18h – 19h30
 Vật lý  Đang tuyển sinh
 Ngữ văn  Đang tuyển sinh
 Tiếng Anh  Đang tuyển sinh
7  Toán  Thứ 3: 18h00 – 19h30            Cô Lương Thị Tâm
 Thứ 7: 19h30 – 21h       Thầy Nguyễn Văn Trung
 Toán chuyên  Thứ 6: 20h00 – 21h30             Thầy Đỗ Viết Tuân
 Chủ nhật: 15h30 – 17h00       Thầy Nguyễn Văn Trung
 Tiếng Anh  Đang tuyển sinh
6  Toán  Thứ 2: 18h15 – 20h15 Thầy Vũ Y Doãn
 Vật lý  Đang tuyển sinh
 Ngữ văn  Đang tuyển sinh Cô Hoàng Thị Trang
 Tiếng Anh  Đang tuyển sinh
5  Toán 1  Thứ 4: 18h30 – 20h30 Thầy Vũ Y Doãn
 Toán 2  Đang tuyển sinh Cô Phan Hải Lý
 Toán Tiếng Anh  Thứ 3: 18h00 – 20h00 Cô Phan Thị Anh Thư 
 Tiếng Việt   Thứ 5: 18h30 – 20h30 Cô Vũ Thị Lan Anh 
 Tiếng Anh  CN: 8h30 – 10h30 Cô Nguyễn Thảo Uyên 
4   Toán 1  Thứ 3: 18h30 – 20h30 Thầy Vũ Y Doãn 
 Toán 2  Đang tuyển sinh  
 Toán Tiếng Anh  Đang tuyển sinh Cô Hà Thị Thanh 
 Tiếng Việt   Thứ 7: 14h00 – 16h00 Cô Hoàng Thị Trang 
 Tiếng Anh  Đang tuyển sinh

 

 

phone zalo