KHỐI Lớp mới TÊN GIÁO VIÊN Thứ Thời gian Địa điểm Khối 4 Toán 4T1 An Thùy Dương Thứ 2 18h00 – 19h30 130B Hoàng Văn Thái Tiếng Việt 4TV1 Hoàng Thị Trang CN 16h00 – 18h00 130B Hoàng Văn Thái Tiếng Anh 4TA1 Trần Ngọc Lan Tuyển sinh 130B Hoàng Văn Thái Khối …

 
KHỐI Lớp mới TÊN GIÁO VIÊN Thứ Thời gian Địa điểm
Khối 4 Toán 4T1 An Thùy Dương Thứ 2 18h00 – 19h30 130B Hoàng Văn Thái
Tiếng Việt 4TV1 Hoàng Thị Trang CN 16h00 – 18h00 130B Hoàng Văn Thái
Tiếng Anh 4TA1 Trần Ngọc Lan Tuyển sinh 130B Hoàng Văn Thái
Khối 5 Toán NC 5TC1 Phan Hải Lý Thứ 2 18h00 – 20h00 Thanh Xuân Bắc
Ninh Thị Thanh Tâm Thứ 7 14h00 – 15h30 130B Hoàng Văn Thái
Toán cơ bản 5T1 Vũ Y Doãn Thứ 3 18h30 – 20h30 130B Hoàng Văn Thái
Tiếng Việt 5TV1 Nguyễn Thu Hà Thứ 7 14h00 – 16h00 130B Hoàng Văn Thái
Toán TA 5TTA1 Đỗ Viết Tuân CN 14h00 – 15h30 130B Hoàng Văn Thái
Tiếng Anh 5TA1 Trần Ngọc Lan CN 16h00 – 18h00 130B Hoàng Văn Thái
Tiếng Việt 5TV2 Vũ Thị Lan Anh Thứ 5 19h00 – 21h00 Thanh Xuân Bắc
Khối 6 Toán chuyên 6TC1 Đỗ Viết Tuân Thứ 7 15h30 – 17h30 130B Hoàng Văn Thái
Toán Nâng cao 6NC Trịnh Duy Bình Thứ 7 14h30 – 16h30 130B Hoàng Văn Thái
Toán Cơ bản 6T1 Phan Hải Lý Thứ 6 18h00 – 20h00 130B Hoàng Văn Thái
Ngữ Văn 6V1 Nguyễn Thu Hà Tuyển sinh 130B Hoàng Văn Thái
Tiếng Anh 6TA1 Nguyễn Hà Thu Tuyển sinh 130B Hoàng Văn Thái
Vât Lý 6L1 Lương Minh Tuấn Tuyển sinh 130B Hoàng Văn Thái
Khối 7 Toán Nâng cao 7TC1 Phan Thị Vi Thứ 2 19h30 – 21h00 130B Hoàng Văn Thái
Phan Hải Lý Thứ 6 19h45 – 21h15
Toán Cơ bản 7TE1 Phan Thị Vi Thứ 2 18h00 – 19h30 130B Hoàng Văn Thái
Phan Thị Vi Thứ 5 18h00 – 19h30
Ngữ Văn 7V1 Nguyễn Thu Hà CN 8h00 – 10h00 130B Hoàng Văn Thái
Tiếng Anh 7TA1 Nguyễn T. Thu Trang Thứ 7 16h00 – 18h00 130B Hoàng Văn Thái
Vât Lý 7L1 Nguyễn Thu Trang Thứ 4 20h00 – 21h30 130B Hoàng Văn Thái
Khối 8 Toán 8TE1 Phan Thị Vy Thứ 3 19h00 – 20h30 130B Hoàng Văn Thái
Đỗ Viết Tuân Thứ 6 19h00 – 20h30
Văn 8VE1 Hoàng Thị Trang Tuyển sinh 130B Hoàng Văn Thái
Tiếng Anh 8TA1 Nguyễn T. Thu Trang Tuyển sinh 130B Hoàng Văn Thái
Vật Lý 8L1 Nguyễn Thu Trang Tuyển sinh 130B Hoàng Văn Thái
Hóa học 8H1 Hoàng Thị Tuyết CN 18h00 – 20h00 130B Hoàng Văn Thái
Khối 9 Toán 9T1 Đỗ Viết Tuân Thứ 2 18h00 – 20h00 130B Hoàng Văn Thái
Nguyễn Thanh Duy Thứ 4 18h00 – 20h00
Toán 9T2 Đỗ Viết Tuân Thứ 3 19h45 – 21h45 130B Hoàng Văn Thái
Phan Thị Vi Thứ 5 18h00 – 20h00
Toán chuyên 9TC2 Đỗ Viết Tuân CN 14h00 – 16h00 130B Hoàng Văn Thái
Ngữ Văn 9V1 Nguyễn Thu Hà CN 14h00 – 16h00 130B Hoàng Văn Thái
Tiếng Anh 9TA1 Nguyễn Thị Thu Trang Thứ 7 14h00 – 16h00 130B Hoàng Văn Thái
Vật Lý 9L1 Nguyễn Thu Trang Tuyển sinh 130B Hoàng Văn Thái
Hóa học 9H1 Hoàng Thị Tuyết Tuyển sinh 130B Hoàng Văn Thái
Khối 10 Toán 10TE1 Đỗ Viết Tuân Thứ 4 18h15 – 19h45 130B Hoàng Văn Thái
19h45 – 21h15
Toán 10TE2 Đỗ Viết Tuân CN 8h00 – 9h30 130B Hoàng Văn Thái
Hà Thị Thanh Tâm 9h30 -11h00
Ngữ Văn 10V1 Hoàng Thị Trang Tuyển sinh 130B Hoàng Văn Thái
Tiếng Anh 10TA1 Nguyễn Hà Thu Tuyển sinh 130B Hoàng Văn Thái
Vât Lý 10L1 Nguyễn Thu Trang Thú 7 16h30 – 18h30 130B Hoàng Văn Thái
Hóa học10H1 Bùi Thị Dương Tuyển sinh 130B Hoàng Văn Thái
Khối 11 Toán 11T1 Trần Thị Thủy Thứ 5 18h30 – 20h00 130B Hoàng Văn Thái
Đỗ Viết Tuân Thứ 5 20h00 – 21h30
Ngữ Văn 11V1 Nguyễn Thu Hà Tuyển sinh 130B Hoàng Văn Thái
Tiếng Anh11TA1 Nguyễn Hà Thu Tuyển sinh 130B Hoàng Văn Thái
Vât Lý 11L1 Nguyễn Thu Trang Thứ 2 18h30 – 20h30 130B Hoàng Văn Thái
Hóa học 11H1 Nguyễn Thị Phượng Tuyển sinh 130B Hoàng Văn Thái
Khối 12 Toán 12T1 Đỗ Viết Tuân Thứ 3 18h00 – 20h00 130B Hoàng Văn Thái
Thứ 5 18h00 – 20h00
Toán 12T2 La Văn Thịnh Thứ 4 18h00 – 20h00 130B Hoàng Văn Thái
Đỗ Viết Tuân CN 9h30 – 11h30
Ngữ Văn 12V1 Nguyễn Thu Hà Thứ 7 14h30 – 17h30 130B Hoàng Văn Thái
Tiếng Anh 12TA1 Nguyễn Hà Thu CN 14h00 – 17h00 130B Hoàng Văn Thái
Vật lý 12L1 Lương Minh Tuấn CN 14h30 – 17h30 130B Hoàng Văn Thái
Vật lý 12L2 Nguyễn Thu Trang Thứ 7 18h30 – 20h00 130B Hoàng Văn Thái
CN 18h30 – 21h00
Hóa học 12H1 Nguyễn Thị Phượng Thứ 4 19h00 – 21h00 130B Hoàng Văn Thái
Trung tâm BDVH Edufly
☎️Hotline/zalo :0987 708 400
🌐Địa chỉ: 130b Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội.
phone zalo