LỊCH HỌC NĂM HỌC 2021-2022 – CS HOÀNG VĂN THÁI KHỐI Lớp mới Thứ Thời gian TÊN GIÁO VIÊN Khối 3 Toán 3TE1   7 16h00-18h00 An Thùy Dương Tiếng Anh 3TA1 CN 10h00-11h30 Nguyễn Thu Trang IE Khối 4 Toán 4TE1 7 14h00-16h00 Ninh Thị Thanh Tâm An Thùy Dương Tiếng Anh 4TA1 CN …

LỊCH HỌC NĂM HỌC 2021-2022 – CS HOÀNG VĂN THÁI
KHỐI Lớp mới Thứ Thời gian TÊN GIÁO VIÊN
Khối 3 Toán 3TE1   7 16h00-18h00 An Thùy Dương
Tiếng Anh 3TA1 CN 10h00-11h30 Nguyễn Thu Trang IE
Khối 4 Toán 4TE1 7 14h00-16h00 Ninh Thị Thanh Tâm
An Thùy Dương
Tiếng Anh 4TA1 CN 10h00-11h30 Nguyễn Thu Trang IE
Khối 5 Toán NC 5TCE1 7 16h00-18h00 Ninh Thị Thanh Tâm
Toán cơ bản 5T1 2 18h30-20h30 An Thùy Dương
Tiếng Việt 5TV1 4 18h30-20h30 Vũ Thị Lan Anh
Toán TA 5TTA1 CN 17h00-18h30 Nguyễn Phương Thảo
Tiếng Anh 5TA1 CN 14h00-17h00 Trần Lan Hương
Khối 6 Toán NC 6TCE1 7 16h00-18h00 Trịnh Duy Bình
Toán Cơ bản 6TE1 7 14h00-16h00 Nguyễn Thị Kim Quy
Ngữ Văn 6VE1 2 18h30-20h30 Vũ Thị Lan Anh
Tiếng Anh 6TA1 7 18h00-20h00 Nguyễn Thu Trang IE
Khối 7 Toán Chuyên 7TCH (Hình) 6 19h30-21h00 Phan Hải Lý
Toán Chuyên 7TCH (Đại) 7 14h00-16h00 Trịnh Duy Bình
Toán cơ bản 7TE1 (Hình) 3 18h00-19h30 Phan Hải Lý
Toán cơ bản 7TE1 (Đại) 6 18h00-19h30 Phan Hải Lý
Nguyễn Phương Thảo
Ngữ Văn 7V1 (DK) CN 8h00-10h00 Hoàng Thị Trang
Tiếng Anh 7TAE1 CN 17h00-18h30 Nguyễn Thu Trang IE
Vât Lý 7L1 CN 14h00-16h00 Lương Minh Tuấn
Khối 8 Toán 8TE1 (Đại) 6 19h45-21h15 Phan Thị Vi
Toán 8TE1 (Hình) 3 19h45-21h15 Đỗ Viết Tuân
Toán 8TCE1 (Đại) 5 19h45-21h15 Phan Thị Vi
Toán 8TCE1 (Hình) 2 19h45-21h15 Đỗ Viết Tuân
Toán Chuyên 8TCH 7 16h00-18h00 Nguyễn Văn Minh
Trịnh Duy Bình
Văn 8VE1 CN 8h00-10h00 Nguyễn Thu Hà 97
Tiếng Anh 8TAE CN 16h00-18h00 Nguyễn Thị Thu Trang
Vật Lý 8L1 4 19h45-21h45 Nguyễn Thu Trang
Hóa học 8H1 4 20h00-21h30 Bùi Thị Dương
Khối 9 Toán 9TE1 (Đại) 5 18h00-19h45 Phan Thị Vi
Toán 9TE1 (Hình) 2 18h00-19h45 Đỗ Viết Tuân
Toán 9TE2 (Đại) 6 18h00-19h45 Phan Thị Vi
Toán 9TE2 (Hình) 4 18h00-19h45 Đỗ Viết Tuân
Toán chuyên 9TCH 7 15h30-17h30 Đỗ Viết Tuân
Ngữ Văn 9VE1 7 14h00-16h00 Nguyễn Thị Thu Hà
Tiếng Anh 9TAE1 CN 14h00-16h00 Nguyễn Thị Thu Trang
Hóa học 9HE1 7 18h00-20h00 Bùi Thị Dương
Toán Quốc tế THCS-TTA CN 17h00-18h30 Nguyễn Phương Thảo
Phan Anh Thư
Khối 10 Toán 10TE1 (Đại) 4 18h15-19h45 Nguyễn Thanh Duy
Toán 10TE1 (Hình) 4 19h45-21h15 Đỗ Viết Tuân
Vât Lý 10LE1 5 20h00-21h45 Nguyễn Thu Trang
Hóa học 10HE1 3 20h00-21h30 Bùi Thị Dương
Khối 11 Toán 11TE1(Đại) 3 18h00-19h30 Nguyễn Thanh Duy
Toán 11TE1(Hình) 3 20h00-21h30 Đỗ Viết Tuân
Toán 11TE2(Đại) 5 18h30-20h00 Trần Thị Thủy
Toán 11TE2(Hình) 5 20h00-21h30 Đỗ Viết Tuân
Toán 11TE3(Đại) CN 8h00-9h30 Trần Thị Thủy
Toán 11TE3(Hình) CN 9h30-11h00 Nguyễn Thanh Duy
Ngữ Văn 11V1 6 18h00-20h00 Nguyễn Thị Thu Hà
Tiếng Anh11TA1 5 20h00-21h45 Nguyễn Hà Thu
Vât Lý 11L1 2 18h00-20h00 Nguyễn Thu Trang
Hóa học 11H1 5 20h00-21h45 Nguyễn Thị Phượng
Khối 12 Toán 12TE1(Đại) 6 18h00-20h00 La Văn Thịnh
Toán 12TE1(Hình) 3 18h00-20h00 Đỗ Viết Tuân
Toán 12TE2(Đại) CN 8h00-10h00 La Văn Thịnh
Toán 12TE2(Hình) 5 18h00-20h00 Đỗ Viết Tuân
Ngữ Văn 12VE1 7 16h00-19h00 Nguyễn Thị Thu Hà
Tiếng Anh 12TAE1 CN 14h00-17h00 Nguyễn Hà Thu
Vật lý 12LE1 2 20h00-21h30 Nguyễn Thu Trang
Vật lý 12LE1 7 18h30-20h00 Nguyễn Thu Trang
Vật lý 12LE2(DK) CN 16h00-18h00 Lương Minh Tuấn
Hóa học 12HE1 4 18h30-20h30 Nguyễn Thị Phượng
IELTS Speaking + Listening 3 18h00-20h00 Nguyễn Thu Trang
Writing + Reading 5 18h00-20h00 Nguyễn Thu Huyền

phone zalo