KHÁI QUÁT VỀ THƠ MỚI

Sự hình thành phong trào Thơ Mới Thơ Mới ra đời là một biểu hiện của tính hiện đại hóa trong văn học Việt Nam từ đầu thế kỷ XX. Tính hiện đại hóa được biểu hiện là thơ văn Việt thoát ra khỏi ảnh hưởh của văn học Trung Quốc (ước lệ, sùng cổ, …

 1. Sự hình thành phong trào Thơ Mới
 • Thơ Mới ra đời là một biểu hiện của tính hiện đại hóa trong văn học Việt Nam từ đầu thế kỷ XX.
 • Tính hiện đại hóa được biểu hiện là thơ văn Việt thoát ra khỏi ảnh hưởh của văn học Trung Quốc (ước lệ, sùng cổ, phi ngã), chịu ảnh hưởng của văn học phương Tây, mà chủ yếu là văn học Pháp (cuộc Âu hóa).
 • Diễn biến:
  • Pháp xâm lược Việt Nam, tiến hành khai thác thuộc địa lần 1 và 2 => đời sống xã hội, kinh tế, chính trị có thay đổi.
  • Từ đó, văn hóa bị ảnh hưởng (trong cách sinh hoạt, trang phục, đi đứng, nói năng, ngôn ngữ, trang phục, đặc biệt là tư tưởng, tình cảm và các tiêu chuẩn thẩm mỹ).
  • Đặc biệt, sự thay đổi trong tư tưởng, tình cảm có ảnh hưởng đậm nét đến thơ ca, vì bản chất của thơ ca là cảm xúc.
  • Đặc trưng:
   • Thơ => Tình
   • Truyện => Sự kiện, biến cố, nhân vật.
   • Kịch => Xung đột, mâu thuẫn.
 1. Đặc trưng của Thơ Mới.
 • Thơ Cũ: là thơ của cái ta (chữ ta), được hiểu là tiếng nói của cộng đồng.

VD: Thi dĩ ngôn chí, văn dĩ tải đạo. (“Chí” và “đạo” do xã hội phong kiến, đạo Nho quy định: “chí” và “đạo” của quân tử (đạo trung với vua, ái quốc, chí lập công danh).

 • Thơ Mới:
  • Là thơ của chữ “tôi” (được hiểu là tiếng nói của một cá thể đơn lẻ) => đa dạng, thậm chí có thể đối lập với xã hội.

VD:

 • Nhà thơ yêu đời, khát sống (Xuân Diệu).
 • Nhà thơ ủ rũ, chán chường (Huy Cận).
 • Nhà thơ hiện đại, tối tân.
 • Nhà thơ nhà quê (Nguyễn Bính).
 • Nhà thơ mơ màng trong cõi tiên (Tản Đà).
 • Nhà thơ nhận kình là thơ điên (Hàn Mạc Tử).
 • Có xu hướng độc tôn cái “tôi”, đẩy cái “tôi” lên mức tuyệt đối.

“Ta là một, là riêng, là thứ nhất

Không có ai bè bạn nổi cùng ta.”

(Hy Mã Lạp Sơn)

 • Và thế, bên cạnh ý nghĩa là tạo ra những phong cách thơ độc đáo, không trộn lẫn, không lặp lại, thì với mọi nhà thơ mới, đồng thời cảm thấy tột cùng cô đơn, họ thấy mình như những hòn đảo bơ vơ.
  • Để thoát khỏi nỗi buồn, nỗi cô đơn và cũng là đóng góp về nghệ thuật, thì cái tôi Thơ Mới phải chăm chút, chau chuốt về ngôn từ tiếng Việt. Thơ Mới đã đưa tiếng Việt lên một tầm cao mới.
phone zalo