Môn học Lịch học Giáo viên Cơ sở Toán 6TCE1 Thứ 7 15h30-17h30 Trịnh Duy Bình 130B Hoàng Văn Thái Toán 6TE1 Thứ 7 14h00-16h00 Nguyễn Thị Kim Quy Ngữ Văn 6VE1 Thứ 2 18h30-20h30 Vũ Thị Lan Anh Tiếng Anh 6TAE1 Thứ 7 18h00-20h00 Nguyễn Thu Trang IE Toán 6TE3 Thứ 4 17h45-19h45 Phan …

Môn học Lịch học Giáo viên Cơ sở
Toán 6TCE1 Thứ 7 15h30-17h30 Trịnh Duy Bình 130B Hoàng Văn Thái
Toán 6TE1 Thứ 7 14h00-16h00 Nguyễn Thị Kim Quy
Ngữ Văn 6VE1 Thứ 2 18h30-20h30 Vũ Thị Lan Anh
Tiếng Anh 6TAE1 Thứ 7 18h00-20h00 Nguyễn Thu Trang IE
Toán 6TE3 Thứ 4 17h45-19h45 Phan Hải Lý 11 M4 TT6, Khu đô thị Bắc Linh Đàm
Vật lý 6LE2 Thứ 7 14h00-16h00 Lương Minh Tuấn
Vật lý 6LE3 Thứ 3 18h00-19h30 Nguyễn Thu Trang
Tiếng Anh 6TAE3 CN 14h00-16h00 Nguyễn Thị Thu Trang
Ngữ Văn 6VE3 CN 08h00-10h00 Nguyễn Thu Hà 97

Phụ huynh và các em học sinh có nhu cầu đăng ký học, vui lòng liên hệ hotline sau để được tư vấn:

Cơ sở Hoàng Văn Thái: 0987 708 400 

Cơ sở Bắc Linh Đàm: 0888 588 683

Trân trọng cảm ơn!

phone zalo