KHỐI Lớp mới TÊN GIÁO VIÊN Thứ Thời gian Địa điểm Khối 8 Toán 8TE1 Phan Thị Vy Thứ 3 19h00-20h30 130B Hoàng Văn Thái Đỗ Viết Tuân Thứ 6 19h00-20h30 Văn 8VE1 Hoàng Thị Trang Tuyển sinh 130B Hoàng Văn Thái Toán Tiếng Anh 8TTA1 Nguyễn Văn Minh Tuyển sinh 130B Hoàng Văn Thái …

KHỐI Lớp mới TÊN GIÁO VIÊN Thứ Thời gian Địa điểm
Khối 8 Toán 8TE1 Phan Thị Vy Thứ 3 19h00-20h30 130B Hoàng Văn Thái
Đỗ Viết Tuân Thứ 6 19h00-20h30
Văn 8VE1 Hoàng Thị Trang Tuyển sinh 130B Hoàng Văn Thái
Toán Tiếng Anh 8TTA1 Nguyễn Văn Minh Tuyển sinh 130B Hoàng Văn Thái
Tiếng Anh 8TA1 Nguyễn T. Thu Trang Tuyển sinh 130B Hoàng Văn Thái
Vật Lý 8L1 Nguyễn Thu Trang Tuyển sinh 130B Hoàng Văn Thái
Hóa học 8H1 Hoàng Thị Tuyết CN 18h00-20h00 130B Hoàng Văn Thái

phone zalo