PHÂN TÍCH ĐOẠN KẾT “CHỮ NGƯỜI TỬ TÙ”

Huấn Cao nói: “Ở đây lẫn lộn. Ta khuyên ….” Quản ngục cảm động, vái người tử tù một cái, chắp tay nói một câu qua dòng nước mắt nghẹn ngào: “Kẻ mê muội này xin bái lĩnh”. => Ngục quan tự nhận mình là kẻ mê muội (chọn nhầm nghề) theo lời khuyên của …

  • Huấn Cao nói: “Ở đây lẫn lộn. Ta khuyên ….”
  • Quản ngục cảm động, vái người tử tù một cái, chắp tay nói một câu qua dòng nước mắt nghẹn ngào: “Kẻ mê muội này xin bái lĩnh”.

=> Ngục quan tự nhận mình là kẻ mê muội (chọn nhầm nghề) theo lời khuyên của Huấn Cao.

=> Thái độ kính phục, ngưỡng mộ trước cái tài, cái đẹp, cái thiên lương và nhân cách cao cả của Huấn Cao.

  • Quản ngục cúi lạy Huấn Cao » Cao Chu Thần cúi lạy trước hoa mai (“Nhất sinh đê thủ bái mai hoa”).

=> Bày tỏ lòng biết ơn chân thành với ân nhân đã khai sáng tâm hồn mình.

=> Thể hiện một con người có nhân cách; biết “biệt nhỡn liên tài”; biết phục thiện chứ không phải là kẻ thấp hèn.

  • TỔNG KẾT: Cái đẹp làm thay đổi con người.
phone zalo